اعضای گروه :

شرکت توسعه و تضمین اقتصاد سکّان از چهار دپارتمان اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:
سهام
کالا
املاک
نرخ
جمع حروف اول کلمات فوق نام شرکت را تشکیل داده است. با کلیک بر روی هر یک از دپارتمان های فوق اطلاعات تکمیلی را می‌توانید مطالعه فرمایید.