بازار سهام را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم بندی نمود:

سهام داخل

سهام خارج

برای توضیح بیشتر بر روی هر یک از آن‌ها کلیک نمایید.