اعضای گروه :
محمد مهدی بهی زادیان

نزدیک به نیمی از طلای دنیا نزد دولتها بصورت شمش (قطعه‌های طلا) نگه داری می‌شود. طلا همیشه ارزش خود را حفظ کرده‌است. از سال ۱۸۴۰ تا ۱۹۰۰ میلادی، هزاران نفر طی جریانی که به هجوم برای طلا یا تب طلا معروف شد، در کالیفرنیا، کلرادو، یوکون در کانادا، آفریقای جنوبی و استرالیاو از همه مهمتر جزایر هاوایی بخت خویش را برای دستیابی به طلا آزمودند.
ارزش طلا به دلیل کمیابی آن، کاربردپذیری آسان، تصفیه راحت، مقاومت در مقابل زنگ زدن و خوردگی، رنگ متمایز، واکنش‌ناپذیری با دیگر عناصر است ویژگی‌هایی که در کمتر فلز دیگری دیده می‌شود.
مجموعه اقتصادی سکّان، به عنوان یک سرمایه گذار، به دنبال موقعیت های مناسب سرمایه گذاری در بازار های مختلف است. بخش طلا در کشور، علی رغم نوسانات قیمتی که هر روز به خود می بیند، یک موقعیت سرمایه گذاری بالقوه شناخته می شود. از این رو، سرمایه گذاری در معاملات طلا، چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی، در دستور کار شرکت قرار دارد و در این راستا طرح های کوتاه مدت و بلند مدت از سوی شرکت ارائه می گردد.